Bli kjent i MTE

MTE hovedbilde

MTE startet skoleåret med en klasse der de fleste ikke kjente hverandre fra før. I høst har de brukt temafag, og tverrfaglig undervisning hvor tema har vært å bli kjent. I tillegg til kompetansemål om muntlig og skriftlig presentasjoner og digitale ferdigheter. 

I høst har vi brukt tema undervisningen til å bli kjent med de andre i klassen. Vi startet med å intervjue en annen elev i klassen. Vi brukte ett intervjuskjema hvor elevene stilte hverandre spørsmål om familiene til hverandre, hva man liker/ ikke liker osv.

MTE1

MTE2

Elevene produserte deretter en bok om hverandre. Bøkene ble lest opp, og presentert for en ivrig og spent elevgruppe.

Når bøkene var ferdig, laget elevene filmer basert på bøkene. Her fikk elevene filme deler av dagen til de andre. Filmen hadde premiere i «klassens time», hvor det ble servert popcorn og saft til en spent elevgruppe. Foreldrene fikk mulighet til å se filmene på juleavslutningen.

I forbindelse med tema «bli kjent» har også andre fag vært sentrale.

Vi har brukt mat og helse, hvor elevene har laget mat fra de forskjellige landene elevene kommer fra, vi fikk muligheten til å smake mange spennende retter.

I kunst og håndverk har vi laget portretter av de andre i klassen, som endte opp som forsiden til bøkene.

Vi har blitt godt kjent i denne perioden.

MTE3