Hovedseksjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK 5

På Haukåsen skole bruker mange elever alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et alternativ eller supplement til verbalt språk. Hovedsakelig bruker vi tegn til tale, kommunikasjonsbøker og digitale hjelpemidler. Tar man en rask tur i gangene på Haukåsen skole så ser man alle disse hyppig brukt.sanserom

Hvorfor jobber vi med ASK?

Som logopeder er vårt mål er å gi våre elever muligheten til å uttrykke sine meninger, ønsker og behov. Vi tror at alle har rett til å si sin mening og for å bli hørt. Dette er grunnlaget for et velfungerende demokratisk samfunn og det gjelder alle! Uansett etnisitet, kjønn eller kognitiv evne. Vi hjelper våre elever til å ha en stemme og en mening. Og derfor å kunne delta aktivt i sitt eget samfunn.

Hvordan jobber vi med ASK?

Vi jobber sammen med elever i enetimer og gruppetimer i tillegg til å veilede voksne knyttet til elevens miljø. I disse timer arbeider vi sammen med eleven for å finne løsninger som er tilpasset deres behov og nivå. I timene jobber vi med å bli kjent med kommunikasjonshjelpemidler, å kunne betjene dem og viktigst av alt å kunne uttrykke seg med dem. Vi bruker fortellinger, eventyr, aktuelle nyhetssaker, rollespill, lek og egne opplevelser som utgangspunkt for samtale i timene.

ASk

 

Kommunikasjonshjelpemidler er en betegnelse for enten lav- og høyteknologiske løsninger som eleven bruker i sin kommunikasjon med andre. Lavteknologiske er som regel de som er laget av papir og høyteknologiske er som regel de som er elektroniske eller digitale. Eksempler av forskjellige typer kommunikasjonshjelpemidler er kommunikasjonsbøker, bilderemser, blikkpeketavler og talemaskiner.

ASK 4

ASK 6

Miljøet

Elevens miljø er en vesentlig faktor for at bruk av ASK skal være vellykket. Vi vil at kommunikasjonshjelpemidler tas aktivt i bruk av de som kjenner og er mye sammen med eleven. Derfor deltar voksne fra elevens klasse på disse timene. De blir kjent med elevens kommunikasjonshjelpemidler, bli gode rollemodeller og får veiledning i hvordan de kan bli gode samspillspartnere. Og de skal delta aktivt i timene! De gjør samme oppgavene som elevene, deltar i rollespill og lek og bruker elevens kommunikasjonshjelpemidler for å kommunisere. Dette er ofte veldig morsomt for både elevene og voksne og det blir mye lek, tull og latter i timene våre!

ASK 3